8 sik og harr med ei vekt på litt over 4 kg.
Største siken veide 950 g. Bra størrelse på fiskene. Påsken-13